Други услуги

Удостоверяване на подписите, съдържанието и датата на:

  • пълномощни;
  • пълномощни за разпореждане с недвижим имот;
  • декларации;
  • запис на заповед
  • на договори: делба, наем, заем, дружествени дялове, поръчка, изработка и др.

Удостоверяване верността на преписи от документи.

Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа.

Обявяване и издаване на препис от саморъчни завещания, както и извършване на нотариални завещания.

Извършване на актове за отмяна на нотариални и саморъчни завещания.

Връчване на нотариални покани.

Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително относно съдържанието на интернет страници.

Издаване на кадастрални скици посредством връзката ни със системата на Агенция по геодезия, картография и  кадастър:

  • скици на поземлени имоти;
  • скици на сгради;
  • схеми на самостоятелни обекти в сграда.

Издаване на Удостоверения за избран режим на имуществени отношения на съпрузи.

Други услуги
Рейтинг: 5.05 Гласували: 1
Връзка с нас
Информация за контактиИскрен Апостолов
Iskren Apostolov's Image
офис: ул. Екзарх Йосиф № 5, Свищов, 5250телефон: 0878 72 58 42 ; 0878 79 79 73работно времеПонеделник до Петък - 08:00 - 18:00
Нотариус СвищовПо предварителна уговорка могат да се извършват нотариални удостоверявания и извън посоченото по-горе работно време и/или извън кантората.