Недвижими имоти

В кантората на нотариус Аджарска се изповядват всички видове сделки с недвижими имоти и вещните права върху тях. Екипът ни ще подготви проект на нотариален акт за Вашата сделка. Ще получите отговори на въпросите които Ви тревожат.

Виж повече

Моторни превозни средства

Кантората ни е специализирана в изповядването на сделки с предмет МПС. Познаваме добре клиентите си и техните потребности. Основната ни цел е да предоставим бързо и качествено обслужване.

Виж повече

Други услуги

Удостоверяване на подписите, съдържанието и датата на: пълномощни; пълномощни за разпореждане с недвижим имот; декларации; запис на заповед; на договори: делба, наем, заем, дружествени дялове, поръчка, изработка и др;

Виж повече

Защо да изберете нас?

Нотариалната кантора на нотариус Аджарска извършва всички видове нотариални функции регламентирани в българското законодателство. Дължимите такси за всяка услуга са твърдо определени в Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

  • Посредничество за изясняване волята на страните
  • Консултации
  • Даване на справки по нотариалните регистри
  • Изготвяне и проверка на проекти на документи, свързани с нотариалната дейност
виж повече
Връзка с нас
Информация за контактиИскрен Апостолов
офис: ул. Екзарх Йосиф № 5, Свищов, 5250телефон: 0878 72 58 42; 0878 79 79 73работно времеПонеделник до Петък - 08:00 - 18:00
По предварителна уговорка могат да се извършват нотариални удостоверявания и извън посоченото по-горе работно време и/или извън кантората.