Недвижими имоти

В кантората на нотариус Аджарска се изповядват всички видове сделки с недвижими имоти и вещните права върху тях. Екипът ни ще подготви проект на нотариален акт за Вашата сделка.Ще получите отговори на въпросите които Ви тревожат, както и препоръки и напътствия. Процедурата най-често протича на няколко стадия:

 • Първоначална среща с нотариуса или помощник-нотариуса, на която се уточнява каква сделка желаете да бъде извършена /покупко-продажба, дарение и т.н./ Ще определим необходимите документи които трябва да набавите и ще Ви насочим откъде.
 • На втората среща се преглеждат всички документи, уточняват се допълнителни особености, определят се таксите и се насрочва час за изповядване на сделката.   
 • Финалният етап е изповядването на сделката в кантората в присъствието на участниците в производството – само в работен ден в посоченото ни работно време.

Видове  сделки с недвижими имоти:

 • продажба;
 • замяна;
 • дарение;
 • прехвърляне срещу издръжка и гледане;
 • договорна и законна ипотека;
 • учредяване право на строеж;
 • право на ползване;
 • право на преминаване и др.
 • Изготвяне на констативни нотариални актове на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост.
 • Извършване на обстоятелствена проверка при липса на документ за собственост и доказано владение.

Най-често изисквани документи при сделка с недвижим имот:

 • Документ/Титул/ за собственост – може да бъде нотариален акт, договор за делба, съдебно решение, решение на поземлена комисия, постановление за възлагане на имот и др;
 • Скица на имот  от Агенция по геодезия, картография и кадастър, от община Свищов или от Общинска служба по Земеделие гр.Свищов – зависи от типа на имота;
 • Данъчна оценка – от данъчна служба МДТ Свищов;
 • Други документи – определят се в зависимост от конкретния случай. Може да се наложи да представяте удостоверение за наследници, акт за смърт, акт за сключен брак, съдебно решение за развод, удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за брачен режим и др.

 

Недвижими имоти
Рейтинг: 5.05 Гласували: 2
Връзка с нас
Информация за контактиИскрен Апостолов
Iskren Apostolov's Image
офис: ул. Екзарх Йосиф № 5, Свищов, 5250телефон: 0878 72 58 42 ; 0878 79 79 73работно времеПонеделник до Петък - 08:00 - 18:00
Нотариус СвищовПо предварителна уговорка могат да се извършват нотариални удостоверявания и извън посоченото по-горе работно време и/или извън кантората.