Всички села от община Свищов с влязла в сила нова кадастрална карта

От началото на годината, след дълго прекъсване, се наблюдава активност от страна на АГКК в района на Община Свищов, което е хубаво и трябва да продължи до пълно покритие на общината.

До този момент имахме кадастър само в урбанизираната и част от неурбанизираната територия на гр.Свищов и цялата територия на с.Совата.

И така селата с чисто нов кадастър са : 

 • с.Александрово - със заповед РД-18-285/01.02.2018 на ИД на АГКК обнародвана в ДВ брой 18 от 27.02.2018
 • с.Червена - със заповед РД-18-307/02.02.2018 на ИД на АГКК обнародвана в ДВ брой 21 от 09.03.2018
 • с.Алеково - със заповед РД-18-306/02.02.2018 на ИД на АГКК обнародвана в ДВ брой 21 от 09.03.2018
 • с.Драгомирово - със заповед РД-18-350/07.02.2018 на ИД на АГКК  обнародвана в ДВ брой 22 от 13.03.2018

Нови заповеди на ИД на АГКК обнародвани в ДВ брой 25 от 20.03.2018:  

 • с.Вардим - със заповед № РД-18-401/13.02.2018 
 • с. Българско Сливово - със заповед № РД-18-452/15.02.2018 
 • с. Морава - със заповед № РД-18-453/15.02.2018 
 • с. Ореш - със заповед № РД-18-454/15.02.2018 
 • с. Хаджидимитрово - със заповед № РД-18-455/15.02.2018

В ДВ, БР. 31 ОТ 10.04.2018г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва : 

 • с.Царевец - със заповед № РД-18-498/20.2.2018
 • с.Козловец - със заповед № РД-18-514/21.2.2018
 • с.Горна студена - със заповед № РД-18-513/21.2.2018 

В ДВ, БР.33 ОТ 17.04.2018г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва :

 • с.Деляновци - със заповед № РД-18-588/28.02.2018
 • с.Овча могила - със заповед № РД-18-589/28.02.2018 

Всички заповеди на изпълнителния директор на АГКК влизат в сила в деня на обнародването им в Държавен вестник. Скици за имоти в землищата на нововъведените в кадастъра села могат да се вадят едва след седмица от обнародването на заповедите на ИД на АГКК. Това е изискващото се технологично време за нанасяне на имотите на картата. В този период от една седмица няма как да се  извършват действия по разпореждане - просто няма от къде да се извади скица за имота.

Тези новости касаят земеделските земи/неурбанизираната територия/ в землищата на тези села, така че при изповядване на сделка с предмет земеделска земя ще изискваме кадастрална скица на поземления имот.

Общинска служба земеделие Свищов има достъп до кадастъра по подобие на нотариусите и скици ще могат да се вадят и от там.

Скици за имоти в регулация/урбанизирана територия/ ще се издават по стария начин - от общината.

Последно обновена на 17.04.2018 г.

Всички села от община Свищов с влязла в сила нова кадастрална карта
Рейтинг: 5.0 5 Гласували: 1